新闻动态

中国东盟自贸区明启动 广东年夜量包机直飞东盟

  2010年1月日起,世界最年夜的自由商业区“中国—东盟自由商业区”将周全启动 ,广东游览业界12月30暗示,作为自贸区互助框架中的主要部门,中越国际游览互助区今朝已经进入踊跃筹建阶段 ,互助区建成后,中国以及东友邦家的旅客可望实此刻区内免签证游览 。  记者相识到,自金融危机以来 ,东盟十国针对于中国旅客纷纷推出优惠政策以及路线,如泰国、新加坡慢慢放宽中国旅客入境政策,此中泰国在2009年持续两次公布对于中国旅客免签证费 ,而泰国游览局等境外游览局也增强与各年夜旅行社的互助 ,与旅行社举办热卖会推广本地游览。  广东各旅行社方面亦抓紧捕获“中国—东盟自贸区”设置装备摆设机会,增强对于东盟列国直飞航班的采购,此中针对于虎年春节市场 ,推出年夜量东盟列国直飞游览产物,包孕广州包机飞柬埔寨 、菲律宾、泰国、印尼 、新加坡、马来西亚、汶莱 、越南等东盟列国游览地,终极令春节包机数目创下汗青之最。响应推出的多量广州直飞东盟列国的游览路线 ,春节价格也创下新低,泰国布吉岛则更低患上使人咋舌,春节时期出发布吉、攀牙湾双飞4/5天低至3000多元人平易近币 。  广东某旅行社副总司理陈志超暗示 ,在“中国—东盟自贸区”建成以后,跟着签证进一步简化,东盟游览国将迎来成长的黄金期。其地点旅行社今朝正在增强包机采购 ,为抢占东盟游览市场做好充实预备。经由过程范围包机等手腕,今朝直飞东盟的游览产物已经到达8个国度近百条路线,跟着中国—东盟互助的加深 ,还将推出更多直飞路线产物 。据陈称 ,该社还将紧密亲密注意自由商业区效果,依据现实市场需求,思量推出更多包机直航游览产物 ,包孕团队游及自由行等多种类产物,进一步利便旅客游览购物及国人做生意商业。  据悉,中越国际游览互助区设在广西崇左年夜新跨国瀑布景区、凭祥情谊关景区和与之相邻的越南部门区域 ,互助事宜今朝已经经进入当局商量阶段。互助区运作以后,中国旅客赴越南部门地域游览再也不需要打点旅行签证,甚至可以自驾车旅行 。而包孕越南在内的东友邦家的旅客 ,亦可免签证进入互助区内中国一方旅游观光 。

万博手机版MAX网页版-首页
【读音】:

  2010nián 1yuè rì qǐ ,shì jiè zuì nián yè de zì yóu shāng yè qū “zhōng guó —dōng méng zì yóu shāng yè qū ”jiāng zhōu quán qǐ dòng ,guǎng dōng yóu lǎn yè jiè 12yuè 30àn shì ,zuò wéi zì mào qū hù zhù kuàng jià zhōng de zhǔ yào bù mén ,zhōng yuè guó jì yóu lǎn hù zhù qū jīn cháo yǐ jīng jìn rù yǒng yuè chóu jiàn jiē duàn ,hù zhù qū jiàn chéng hòu ,zhōng guó yǐ jí dōng yǒu bāng jiā de lǚ kè kě wàng shí cǐ kè qū nèi miǎn qiān zhèng yóu lǎn 。  jì zhě xiàng shí dào ,zì jīn róng wēi jī yǐ lái ,dōng méng shí guó zhēn duì yú zhōng guó lǚ kè fēn fēn tuī chū yōu huì zhèng cè yǐ jí lù xiàn ,rú tài guó 、xīn jiā pō màn màn fàng kuān zhōng guó lǚ kè rù jìng zhèng cè ,cǐ zhōng tài guó zài 2009nián chí xù liǎng cì gōng bù duì yú zhōng guó lǚ kè miǎn qiān zhèng fèi ,ér tài guó yóu lǎn jú děng jìng wài yóu lǎn jú yě zēng qiáng yǔ gè nián yè lǚ háng shè de hù zhù ,yǔ lǚ háng shè jǔ bàn rè mài huì tuī guǎng běn dì yóu lǎn 。  guǎng dōng gè lǚ háng shè fāng miàn yì zhuā jǐn bǔ huò “zhōng guó —dōng méng zì mào qū ”shè zhì zhuāng bèi bǎi shè jī huì ,zēng qiáng duì yú dōng méng liè guó zhí fēi háng bān de cǎi gòu ,cǐ zhōng zhēn duì yú hǔ nián chūn jiē shì chǎng ,tuī chū nián yè liàng dōng méng liè guó zhí fēi yóu lǎn chǎn wù ,bāo yùn guǎng zhōu bāo jī fēi jiǎn pǔ zhài 、fēi lǜ bīn 、tài guó 、yìn ní 、xīn jiā pō 、mǎ lái xī yà 、wèn lái 、yuè nán děng dōng méng liè guó yóu lǎn dì ,zhōng jí lìng chūn jiē bāo jī shù mù chuàng xià hàn qīng zhī zuì 。xiǎng yīng tuī chū de duō liàng guǎng zhōu zhí fēi dōng méng liè guó de yóu lǎn lù xiàn ,chūn jiē jià gé yě chuàng xià xīn dī ,tài guó bù jí dǎo zé gèng dī huàn shàng shǐ rén zǎ shé ,chūn jiē shí qī chū fā bù jí 、pān yá wān shuāng fēi 4/5tiān dī zhì 3000duō yuán rén píng yì jìn bì 。  guǎng dōng mǒu lǚ háng shè fù zǒng sī lǐ chén zhì chāo àn shì ,zài “zhōng guó —dōng méng zì mào qū ”jiàn chéng yǐ hòu ,gēn zhe qiān zhèng jìn yī bù jiǎn huà ,dōng méng yóu lǎn guó jiāng yíng lái chéng zhǎng de huáng jīn qī 。qí dì diǎn lǚ háng shè jīn cháo zhèng zài zēng qiáng bāo jī cǎi gòu ,wéi qiǎng zhàn dōng méng yóu lǎn shì chǎng zuò hǎo chōng shí yù bèi 。jīng yóu guò chéng fàn wéi bāo jī děng shǒu wàn ,jīn cháo zhí fēi dōng méng de yóu lǎn chǎn wù yǐ jīng dào dá 8gè guó dù jìn bǎi tiáo lù xiàn ,gēn zhe zhōng guó —dōng méng hù zhù de jiā shēn ,hái jiāng tuī chū gèng duō zhí fēi lù xiàn chǎn wù 。jù chén chēng ,gāi shè hái jiāng jǐn mì qīn mì zhù yì zì yóu shāng yè qū xiào guǒ ,yī jù xiàn shí shì chǎng xū qiú ,sī liàng tuī chū gèng duō bāo jī zhí háng yóu lǎn chǎn wù ,bāo yùn tuán duì yóu jí zì yóu háng děng duō zhǒng lèi chǎn wù ,jìn yī bù lì biàn lǚ kè yóu lǎn gòu wù jí guó rén zuò shēng yì shāng yè 。  jù xī ,zhōng yuè guó jì yóu lǎn hù zhù qū shè zài guǎng xī chóng zuǒ nián yè xīn kuà guó bào bù jǐng qū 、píng xiáng qíng yì guān jǐng qū hé yǔ zhī xiàng lín de yuè nán bù mén qū yù ,hù zhù shì yí jīn cháo yǐ jīng jīng jìn rù dāng jú shāng liàng jiē duàn 。hù zhù qū yùn zuò yǐ hòu ,zhōng guó lǚ kè fù yuè nán bù mén dì yù yóu lǎn zài yě bú xū yào dǎ diǎn lǚ háng qiān zhèng ,shèn zhì kě yǐ zì jià chē lǚ háng 。ér bāo yùn yuè nán zài nèi de dōng yǒu bāng jiā de lǚ kè ,yì kě miǎn qiān zhèng jìn rù hù zhù qū nèi zhōng guó yī fāng lǚ yóu guān guāng 。

发表评论

search